ALAPKÉPZÉSRE JELENTKEZEM

2024-es általános felvételi

A 2024-es felvételi rendszerben továbbra is marad az 500 pontos rendszer (illetve 564-es, tekintve, hogy a katonai szolgálatért további 64 többletpont járhat), azonban az előző évekhez képest több változás is lesz. A minimumpontszámokról, az Óbudai Egyetem intézményi pontmeghatározásáról, az emelt szintű érettségi és egyéb tudnivalókról az alábbiakban olvashattok részletesen.

ALAPKÉPZÉSEINK

Egyetemünkön a fő hangsúly az erős elméleti alapokon nyugvó, de gyakorlatorientált, minőségi és magas színvonalú alapképzésen van.

Az alapképzésben alapfokozat (BSc/BA) és szakképzettség szerezhető.

Ez az első felsőfokú végzettségi szint jogosít fel a mesterképzés megkezdésére és emellett olyan, a munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad, amelyek lehetővé teszik a végzés utáni azonnali elhelyezkedést.

* engedélyezés alatt

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

Az idei felvételi eljárásban megéri a jelentkezőknek az emelt szintű érettségit választaniuk.

Az Óbudai Egyetem alapképzéseink többségéhez (kivétel a villamos-üzemmérnök képzés és földmérő és földrendező mérnöki képzés) továbbra is feltétel a megadott tárgyakból egy emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítése.

Érdemes akár két emelt szintű érettségit is választani:

  • Emelt szintű érettségi esetén minden elért százalék után 1 pont jár (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont) a felvételin az érettségi pontok számításakor, a középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményénél azonban 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont).
  • Az emelt szintű érettségit az Óbudai Egyetem az intézményi pontok számításakor többletponttal honorálja.

Képzési terület Szak Érettségi vizsga szintje
Képzési területagrár képzési terület Szakföldmérő és földrendező mérnök Érettségi vizsga szintjeközép
Képzési területgazdaságtudományok képzési terület Szakgazdálkodási és menedzsment Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területgazdaságtudományok képzési terület Szakkereskedelem és marketing Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területinformatika képzési terület Szakmérnökinformatikus Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területinformatika képzési terület Szaküzemmérnök-informatikus Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területinformatika képzési terület Szakgazdaságinformatikus Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakbiztonságtechnikai mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szaképítőmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szaképítészmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakgépészmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakipari termék- és formatervező mérnök Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakkönnyűipari mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakkörnyezetmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakmechatronikai mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakműszaki menedzser Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakvillamosmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelt
Képzési területműszaki képzési terület Szakvillamos-üzemmérnök Érettségi vizsga szintjeközép

Az elismert érettségi tantárgyak listája és elvárt szintje a felvi.hu szakkereső oldalán található.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az építészmérnöki alapképzési szakra rajz- és alkalmassági vizsgát, ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szakra rajz alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételizőknek.

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építészmérnöki szakára jelentkezőknek rajz- és alkalmassági vizsgát kell tenniük. A részletes tájékoztató a kar honlapjáról tölthető le itt, illetve minden jelentkező levélben is megkapja.

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szakjára jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgát kell tenniük. Nem vehető fel a szakra az a jelentkező, aki a rajz alkalmassági vizsgán “nem felelt meg” minősítést kap.  Ezen a vizsgán csak azoknak a jelentkezőknek kell részt venniük, akik még nem tettek korábban eredményes rajz alkalmassági vizsgát. Az alkalmassági vizsgával nem rendelkezők részére a Kar vizsgalehetőséget biztosít, erről a jelentkezőket e-mailben értesíti.

Az BME Építészmérnöki Karán, illetve más intézményben ipari terméktervező szak felvételijéhez tett sikeres rajz alkalmassági vizsgát elfogadjuk.

Rajz felvételi

A teljes időtartam: 1 óra 30 perc

Érkezéskor:

  • A diákok igazolják személyazonosságukat (fényképes igazolvánnyal).
  • Megkapják az A/3 méretű rajzlapokat és a rajztáblákat.
  • Ki kell tölteni egy adatlapot – név, cím szerepel rajta, amit borítékban a rajzokra tűzünk a vizsga végén, hogy a Tanulmányi osztály azonosítani tudja a jelentkezőt az eredmény értesítéséhez.

Rajz:

Felszerelés:

Rajzlap rögzítéséhez csipesz, radír, ceruzák (közepesen kemény és puhább), esetleg rajzszén vagy pitt-kréta azoknak, akik ezekkel már rajzoltak, de ebben az esetben a rajz fixálásához szükséges eszközt is hozni kell. Az eszköz nem befolyásolja az értékelést.

  • Az első rajzlapra 30 perc alatt egy vonalas, a kompozíció szerkezetét, arányait bemutató rajzot kell készíteni. A beállítás egyszerű, 2-3 tárgy – kocka, hasáb, henger, kúp stb. lehet. Az arány, a kompozíció elhelyezése a fontos.
  • A másik lapon 60 percig dolgozhatnak. A beállítás azonos marad, csak kiegészítjük néhány elemmel (pl. drapériával, kisebb tárgyakkal). Ezt a rajzot már tónusozni kell. Nem feltétel, hogy az egész rajz tökéletesen kész legyen, egy részletének kidolgozása a követelmény.

ÚJ, INNOVATÍV TANTERV, HOGY KÖNNYEBEN BEILLESZKEDJ AZ EGYETEMRE

Az Óbudai Egyetem új és innovatív tantervvel várja a hallgatókat a 2023. szeptemberi tanévkezdéstől. Az elsőszámú cél a gimnáziumi, szakközépiskolai és az egyetemi oktatás közötti különbség áthidalása, a gördülékenyebb átállás elősegítése a felsőfokú oktatás elvárásaihoz.

A gimnáziumi, szakközépiskolai, valamint az egyetemi oktatásban elvárt tananyagmennyiség közti különbségek hirtelen megnövekedése nagy terhet jelenthet az új hallgatók számára. A probléma kiküszöbölése érdekében a szakemberek igyekeztek kisebb létszámú gyakorlati csoportokat létrehozni, hogy az oktatóknak több ideje legyen az eltérő igényű hallgatóknak segíteni a tudásanyag elsajátításában. Az új tanterv alkalmazását segíti a projektalapú, gyakorlatorientált képzés. A patronálási rendszer elsősorban az érdeklődő, kreatív, de bizonytalan hallgatók számára jelenthet kiváló választást.

Az egyetem az új „F” jelű tantervét a korábbi képzések során szerzett tapasztalatoknak és a nemzetközi trendeknek megfelelően, azokat figyelembe véve alakította ki, széleskörű egyeztetést folytatva a szakma képviselőivel. A terv az volt, hogy egy koherens, haladószemléletű és hallgatóbarát tantervháló jöjjön létre, ami hű marad az Óbudai Egyetem gyakorlatorientált oktatási hagyományához, egyúttal alkalmas arra, hogy a hallgatók felkészülten reagálhassanak a folyamatosan változó és fejlődő piaci igényekre.

Az Óbudai Egyetem nemzetközi stratégiájában is fontos helyet foglal el az „F-tanterv”, ezért fontos szempont volt a hallgatók mobilitási programokon való részvételének megkönnyítése is. Ennek érdekében a tanterv részeként mobilitási ablakok kerültek beépítésre, hogy a hallgatók könnyebben és nyugodtabban tudják külföldi tanulmányaikat megtervezni, a különféle tanulmányi ösztöndíjprogramokon részt venni.