Felvételi tájékoztató a 2023/2024. tanévhez

PONTSZÁMÍTÁS

Az Óbudai Egyetemen a 2023/2024. tanévre való jelentkezésnél a korábbi évekhez képest a felvételi pontszámítási rendszerben nem történik változás. A felvételi pontok az utolsó két középiskolai év tanulmányi eredményeiből (maximum 200 pont), az érettségi pontszámokból (maximum 200 pont) és a többletpontokból (maximum 100 pont) adódik össze.

Felvételhez szükséges minimumpontszám:

Képzési terület Szak Minimumpontszám
Képzési területAgrár képzési terület SzakFöldmérő és földrendező mérnöki Minimumpontszám260
Képzési területGazdaságtudományok képzési terület SzakGazdálkodási és menedzsment Minimumpontszám280
Képzési területGazdaságtudományok képzési terület SzakKereskedelem és marketing Minimumpontszám280
Képzési területInformatika képzési terület SzakGazdaságinformatikus Minimumpontszám280
Képzési területInformatika képzési terület SzakMérnökinformatikus Minimumpontszám280
Képzési területInformatika képzési terület SzakÜzemmérnök-informatikus Minimumpontszám280
Képzési területMűszaki képzési terület SzakBiztonságtechnikai mérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakÉpítészmérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakÉpítőmérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakGépészmérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakIpari termék- és formatervező mérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakKönnyűipari mérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakKörnyezetmérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakMechatronikai mérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakMűszaki menedzser Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakVillamosmérnöki Minimumpontszám260
Képzési területMűszaki képzési terület SzakVillamos-üzemmérnöki Minimumpontszám260
Képzési terület Szak Minimumpontszám
Képzési területGazdaságtudományok képzési terület SzakVállalkozásfejlesztés Minimumpontszám50
Képzési területInformatika képzési terület SzakGazdaságinformatikus Minimumpontszám50
Képzési területInformatika képzési terület SzakMérnökinformatikus Minimumpontszám50
Képzési területInformatika képzési terület SzakKiberbiztonsági mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területInformatika képzési terület SzakKórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakBiztonságtechnikai mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakÉpítész Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakGépészmérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakIpari terméktervező mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakKönnyűipari mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakMechatronikai mérnöki Minimumpontszám50
Képzési területMűszaki képzési terület SzakVillamosmérnöki Minimumpontszám50
Képzési területPedagógusképzés SzakTanári [mérnöktanár] Minimumpontszám50
Képzési területTermészettudományi képzési terület SzakAlkalmazott matematikus Minimumpontszám50
Képzési területTermészettudományi képzési terület SzakGeoinformatika Minimumpontszám50
Képzési terület Szak Minimumpontszám
Képzési területGazdaságtudományok képzési terület SzakGazdálkodási és menedzsment Minimumpontszám240
Képzési területGazdaságtudományok képzési terület SzakKereskedelem és marketing Minimumpontszám240
Képzési területInformatika képzési terület SzakMérnökinformatikus Minimumpontszám240
Képzési területInformatika képzési terület SzakGazdaságinformatikus Minimumpontszám240
Képzési területMűszaki képzési terület SzakMűszaki Minimumpontszám240

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

Alapképzéseink többségéhez (kivétel a villamos-üzemmérnök képzés, földmérő és földrendező mérnöki képzés, valamint a gazdaságtudományok képzési terület képzései) továbbra is feltétel a megadott tárgyakból az emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítése. Részletes információ és a tantárgyak listája a felvi.hu weboldalon a felvételi tájékoztató fülre kattintva érhető el.

Képzési terület Szak Érettségi vizsga szintje
Képzési területagrár képzési terület Szakföldmérő és földrendező mérnök Érettségi vizsga szintjeközép
Képzési területgazdaságtudományok képzési terület Szakgazdálkodási és menedzsment Érettségi vizsga szintjeközép
Képzési területgazdaságtudományok képzési terület Szakkereskedelem és marketing Érettségi vizsga szintjeközép
Képzési területinformatika képzési terület Szakmérnökinformatikus Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területinformatika képzési terület Szaküzemmérnök-informatikus Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területinformatika képzési terület Szakgazdaságinformatikus Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakbiztonságtechnikai mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szaképítőmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szaképítészmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakgépészmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakipari termék- és formatervező mérnök Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakkönnyűipari mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakkörnyezetmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakmechatronikai mérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakműszaki menedzser Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakvillamosmérnöki Érettségi vizsga szintjeemelet
Képzési területműszaki képzési terület Szakvillamos-üzemmérnök Érettségi vizsga szintjeközép

ÚJ, INNOVATÍV TANTERV, HOGY KÖNNYEBEN BEILLESZKEDJ AZ EGYETEMRE

Az Óbudai Egyetem új és innovatív tantervvel várja a hallgatókat a 2023. szeptemberi tanévkezdéstől. Az elsőszámú cél a gimnáziumi, szakközépiskolai és az egyetemi oktatás közötti különbség áthidalása, a gördülékenyebb átállás elősegítése a felsőfokú oktatás elvárásaihoz.

A gimnáziumi, szakközépiskolai, valamint az egyetemi oktatásban elvárt tananyagmennyiség közti különbségek hirtelen megnövekedése nagy terhet jelenthet az új hallgatók számára. A probléma kiküszöbölése érdekében a szakemberek igyekeztek kisebb létszámú gyakorlati csoportokat létrehozni, hogy az oktatóknak több ideje legyen az eltérő igényű hallgatóknak segíteni a tudásanyag elsajátításában. Az új tanterv alkalmazását segíti a projektalapú, gyakorlatorientált képzés. A patronálási rendszer elsősorban az érdeklődő, kreatív, de bizonytalan hallgatók számára jelenthet kiváló választást.

Az egyetem az új „F” jelű tantervét a korábbi képzések során szerzett tapasztalatoknak és a nemzetközi trendeknek megfelelően, azokat figyelembe véve alakította ki, széleskörű egyeztetést folytatva a szakma képviselőivel. A terv az volt, hogy egy koherens, haladószemléletű és hallgatóbarát tantervháló jöjjön létre, ami hű marad az Óbudai Egyetem gyakorlatorientált oktatási hagyományához, egyúttal alkalmas arra, hogy a hallgatók felkészülten reagálhassanak a folyamatosan változó és fejlődő piaci igényekre.

Az Óbudai Egyetem nemzetközi stratégiájában is fontos helyet foglal el az „F-tanterv”, ezért fontos szempont volt a hallgatók mobilitási programokon való részvételének megkönnyítése is. Ennek érdekében a tanterv részeként mobilitási ablakok kerültek beépítésre, hogy a hallgatók könnyebben és nyugodtabban tudják külföldi tanulmányaikat megtervezni, a különféle tanulmányi ösztöndíjprogramokon részt venni.

IDEGEN NYELVI KÖVETELMÉNY A DIPLOMÁHOZ

A nyelvtudás számít, nem a vizsga az Óbudai Egyetemen. A jogszabályi változásokhoz igazodva a diplomák kiadásának nem lesz feltétele a nyelvvizsga, de a nyelvtudás a követelményrendszer része marad.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítása nem követel meg nyelvvizsgát a hallgatóktól, de nyelvtudást igen, egyúttal kötelezi a felsőoktatási intézményeket, hogy biztosítsák a szaknyelvi tudás megszerzését a hallgatóknak, így az Óbudai Egyetemen is minden feltétel adott, hogy korszerű és megfelelő színtű nyelvtudással lépjenek a munka világába az itt végzett hallgatók.

A 2024/2025 és a 2025/2026 tanévben abszolutóriumot szerző hallgatóknál az úgynevezett a belső nyelvi követelmény, míg a 2026/2027-es tanévtől abszolutóriumot szerző hallgatók esetében már az új (F) tanterv elvárásainak megfelelő nyelvi szint teljesítését várja el az intézmény, a részletek kidolgozását nyelvtanárok bevonásával végzik.